Projekty

Národní sportovní agentura - podpora činnosti skupiny v roce 2024

2024-07-03 22:13:36
Národní sportovní agentura - podpora činnosti skupiny v roce 2024

Taneční skupina Paul Dance Jilemnice získala v roce 2024 finanční podporu ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Národní sportovní agentury na projekt  70157847 - Paul Dance, z.s. č.01, podporující celoroční činnost ve výši 89.100 Kč.

 

Celoroční činnost v taneční skupině Paul Dance Jilemnice 2024 - Liberecký kraj

2024-07-03 22:11:10
Celoroční činnost v taneční skupině Paul Dance Jilemnice 2024 - Liberecký kraj

Taneční skupina Paul Dance, z. s. obdržela v roce 2024 finanční podporu na celoroční činnost z Grantového fondu Libereckého kraje - program 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2024 ve výši  19.891,-Kč.

 

Celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance v roce 2024 - Město Jilemnice

2024-07-03 22:08:37
Celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance v roce 2024 - Město Jilemnice

Taneční skupina Paul Dance, z. s. obdržela v roce 2024 finanční podporu na celoroční činnost z  z Grantového programu SPORT Města Jilemnice  ve výši 56.600-Kč.

Zajištění tréninkových prostor pro taneční skupinu Paul Dance 2024

2024-07-03 22:07:35
Zajištění tréninkových prostor pro taneční skupinu Paul Dance 2024

Na projekt Zajištění tréninkových prostor pro taneční skupinu Paul Dance byla získána v roce 2024 finanční podpora z Grantového programu SPORT ve výši 24.600,-Kč.

Jilemnický taneční pohár 2024

2024-07-03 22:05:00
Jilemnický taneční pohár 2024

Projekt "Jilemnický taneční pohár 2024" byl finančně podpořen z Grantového fondu Libereckého kraje ve výši 33.520,-Kč a z Grantového programu Sport Města Jilemnice ve výši 20.500,-Kč.

Celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance, z. s. v roce 2023 - Město Jilemnice

2023-12-12 13:26:43
Celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance, z. s. v roce 2023 - Město Jilemnice

Taneční skupina Paul Dance, z. s. obdržela v roce 2023 finanční podporu na celoroční činnost z  z Grantového programu SPORT Města Jilemnice  ve výši 52.700,-Kč.

Podpora celoroční činnost ze státního rozpočtu ČR - Národní sportovní agentura

2023-12-06 22:34:55
Podpora celoroční činnost ze státního rozpočtu ČR - Národní sportovní agentura

Taneční skupina Paul Dance Jilemnice získala v roce 2023 finanční podporu ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Národní sportovní agentury na dva projekty:

160.896,-Kč - 21/2022 Můj Klub 2023, č.j. NSA-0058/2020/A/136

18.900,-Kč - 24/2022 Můj Klub 2023 – pohyb a zdraví, č.j. NSA-0058/2020/A/143

Zajištění tréninkových prostor pro Paul Dance Jilemnice

2023-12-06 22:32:46
Zajištění tréninkových prostor pro Paul Dance Jilemnice

Na projekt Zajištění tréninkových prostor pro Paul Dance Jilemnice byla získána v roce 2023 finanční podpora z Grantového programu SPORT ve výši 27.700,-Kč.

Jilemnický taneční pohár 2023

2023-10-20 17:41:22
Jilemnický taneční pohár 2023

Jilemnický taneční pohár 2023 byl finančně podpořen z Grantového fondu Libereckého kraje ve výši 30.000,-Kč a z Grantového programu Sport Města Jilemnice ve výši 15.300,-Kč.

 

Celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance, z. s. v roce 2023 - Liberecký kraj

2023-10-20 17:37:54
Celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance, z. s. v roce 2023 - Liberecký kraj

Taneční skupina Paul Dance, z. s. obdržela v roce 2023 finanční podporu na celoroční činnost z Grantového fondu Libereckého kraje - program 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2023 ve výši  20.160,-Kč.

 

Celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance, z. s. v roce 2022

2022-09-09 11:34:06
Celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance, z. s. v roce 2022

Z prostředků Libereckého kraje je spolufinancována celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance, z.s., která sídlí a působí v Jilemnici. Z projektu je spolufinancováno personální zajištění organizace a nákup služeb nezbytných pro zajištění činnosti taneční skupiny. Realizace tohoto projektu byla finančně podpořena z Grantového programu Libereckého kraje z dotačního programu 4.26. podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2021.

Výše dotace na projekt Celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance, z. s. v roce 2022 - 44.800,-Kč

Dotační podpora Města Jilemnice v roce 2022

2022-09-09 11:26:19
Dotační podpora Města Jilemnice v roce 2022

Město Jilemnice ze svého rozpočtu prostřednictvím Grantového programu Sport podpořilo v roce 2022 následující aktivity taneční skupiny Paul Dance, z. s.

 • Jilemnický taneční pohár 2022 -  výše dotace 20.000,-Kč
 • Celoroční činnost Paul Dance -  výše dotace 35.000,-Kč
 • Pronájem pravidelných tréninkových prostor  - výše dotace 16.600,-Kč

Podpora činnost Paul Dance, z. s. z rozpočtu ČR v roce 2022

2022-09-09 11:23:14
Podpora činnost Paul Dance, z. s. z rozpočtu ČR v roce 2022

Taneční skupina Paul Dance, z. s.  obdržela v roce 2022 dotační prostředky z rozpočtu České republiky prostřednictvím Národní sportovní agentury v rámci výzvy Můj klub 2022. Dotace byla určená na zajištění personálního zázemí a zajištění nezbytných služeb spojených s tréninkovou a soutěžní činnosti.  Dotace byla přidělena ve výši 225.990,-Kč

Podpora činnost Paul Dance, z. s. z rozpočtu ČR v roce 2021

2021-12-13 18:25:26
Podpora činnost Paul Dance, z. s. z rozpočtu ČR v roce 2021

Taneční skupina Paul Dance, z. s.  obdržela v roce 2021 dotační prostředky z rozpočtu České republiky prostřednictvím Národní sportovní agentury v rámci výzvy Můj klub 2021. Dotace byla určená na zajištění personálního zázemí a zajištění nezbytných služeb spojených s tréninkovou a soutěžní činnosti.  Dotace byla přidělena ve výši 252.315,-Kč.

Dotační podpora Města Jilemnice v roce 2021

2021-12-13 18:22:13
Dotační podpora Města Jilemnice v roce 2021

Město Jilemnice ze svého rozpočtu prostřednictvím Grantového programu Sport podpořilo v roce 2021 následující aktivity taneční skupiny Paul Dance, z. s.

 • Taneční soutěže Paul Dance, z. s.  v roce 2021 - podpora realizace Jilemnického tanečního poháru  - 19.600,-Kč
 • Celoroční sportovní činnost Paul Dance, z. s.  v roce 2021 -  výše dotace 39.000,-Kč
 • Pronájem pravidelných tréninkových prostor v roce 2021 - výše dotace 20.000,-Kč

Celoroční činnost v Paul Dance, z. s. v roce 2021

2021-12-13 18:12:06
Celoroční činnost v Paul Dance, z. s. v roce 2021

Z prostředků Libereckého kraje je spolufinancována celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance, z.s., která sídlí a působí v Jilemnici. Z projektu je spolufinancováno personální zajištění organizace a nákup služeb nezbytných pro zajištění činnosti taneční skupiny. Realizace tohoto projektu byla finančně podpořena z Grantového programu Libereckého kraje z dotačního programu 4.26. podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2021.

Výše dotace na projekt Celoroční činnost v Paul Dance, z. s. v roce 2021 - 84.000,-Kč

Celoroční činnost Paul Dance Jilemnice v roce 2020 - MŠMT

2020-12-11 14:45:00
Celoroční činnost Paul Dance Jilemnice v roce 2020 - MŠMT

Dotační podpora činnosti Paul Dance, z. s. z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2020 prostřednictvím výzvy Můj klub 2020 určená na projekt Celoroční činnost Paul Dance Jilemnice v roce 2020 byla zaměřena na zaměřena na zajištění personálního zázemí,, nákupu drobného materiálu a drobného majetku a zajištění nezbytných služeb spojených s tréninkovou a soutěžní činnosti.  Dotace přidělená MŠMT byla ve výši 170.500,-Kč.

Dotační podpora Města Jilemnice v roce 2020

2020-12-11 14:35:05
Dotační podpora Města Jilemnice v roce 2020

Město Jilemnice ze svého rozpočtu prostřednictvím Grantového programu podpořilo v roce 2020 následující aktivity taneční skupiny Paul Dance, z. s.

 • Sportovní akce Paul Dance v roce 2020 - podpora realizace Jilemnického tanečního poháru 2020 - výše dotace 15.300,-Kč

 • Celoroční sportovní činnost Paul Dance v roce 2020 -  výše dotace 56.100,-kč

 • Pronájem pravidelných tréninkových prostor v roce 2020 - výše dotace 17.600,-Kč

 

Celoroční činnost v Paul Dance, z. s. v roce 2020 a Mimořádná podpora 2020

2020-12-11 14:26:32
Celoroční činnost v Paul Dance, z. s. v roce 2020 a Mimořádná podpora 2020

Z prostředků Libereckého kraje je spolufinancována celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance, z.s., která sídlí a působí v Jilemnici. Z projektu je spolufinancováno personální zajištění organizace, materiálové vybavení a nákup služeb nezbytných pro zajištění činnosti taneční skupiny. Realizace tohoto projektu byla  finančně podpořena z Grantového programu Libereckého kraje z dotačního programu 4.26. podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2020 a z rozpočtu Libereckého kraje prostřednictvím Individuální dotace 2020.

 

Výše dotace na projekt Celoroční činnost v Paul Dance, z. s. v roce 2020 - 74.000,-Kč

Výše dotace na projekt Mimořádná podpora: 30.600,-Kč

 

Celoroční činnost Paul Dance Jilemnice v roce 2019 - MŠMT

2019-10-27 14:40:32
Celoroční činnost Paul Dance Jilemnice v roce 2019 - MŠMT

Dotační podpora činnosti Paul Dance, z. s. z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2019 na projekt Celoroční činnost Paul Dance Jilemnice v roce 2019 byla zaměřena na zaměřena na zajištění personálního zázemí,, nákupu drobného materiálu a drobného majetku a zajištění nezbytných služeb spojených s tréninkovou a soutěžní činnosti.  Dotace přidělená MŠMT byla ve výši 152.000,-Kč.

Celoroční činnost v roce 2019

2019-09-11 14:23:19
Celoroční činnost v roce 2019

Z prostředků Libereckého kraje, prostřednictvím Dotačního fondu, oblast podpory Tělovýchova a sport, dotační program 4.26 podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2019 je spolufinancována celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance, z.s., která sídlí a působí v Jilemnici. Z projektu bude spolufinancována autobusová doprava na soutěže, zajištění účetnictví organizace, šití kostýmů, externí i vlastní taneční lektoři a zajištění soustředění.

Realizace tohoto projektu byla  finančně podpořena z Grantového programu Libereckého kraje. 

Dotační podpora Města Jilemnice v roce 2019

2019-05-01 14:17:44
Dotační podpora Města Jilemnice v roce 2019

Město Jilemnice ze svého rozpočtu prostřednictvím Grantového programu podpořilo v roce 2019 následující aktivity taneční skupiny Paul Dance, z. s.

 • Sportovní akce Paul Dance v roce 2019 - podpora realizace taneční soutěže Dance Box 2019 a Jilemnického tanečního poháru 2019

 • Celoroční sportovní činnost Paul Dance v roce 2019

Dance Box 2019

2019-03-24 11:24:49
Dance Box 2019

Taneční skupina Paul Dance, z. s. uspořádala v roce 2019 již devátý ročník taneční pohárové nepostupové soutěže. Akce probíhala ve sportovní hale v Jilemnici dne 24.3.2019 a účastnilo se jí celkem 880 tanečníků z celé ČR ( z toho 118 z  místní skupiny Paul Dance). Celkově bylo na soutěži k vidění 71 soutěžních formací ve 21 disciplínách od 22 různých kolektivů.  Realizace této akce byla  finančně podpořena z Grantového programu Libereckého kraje a z Grantového programu Města Jilemnice.

 

Celoroční činnost skupiny v roce 2018 - MŠMT

2018-11-25 14:47:10
Celoroční činnost skupiny v roce 2018 - MŠMT

Dotační podpora činnosti Paul Dance, z. s. z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2018 prostřednictvím výzvy Můj klub 2018 určená na projekt Celoroční činnost skupiny v roce 2018 byla zaměřena na zaměřena na zajištění personálního zázemí,, nákupu drobného materiálu a drobného majetku a zajištění nezbytných služeb spojených s tréninkovou a soutěžní činnosti.  Dotace přidělená MŠMT byla ve výši 144.000,-Kč.

Dotační podpora Města Jilemnice v roce 2018

2018-06-01 15:49:40
Dotační podpora Města Jilemnice v roce 2018

Město Jilemnice ze svého rozpočtu prostřednictvím Grantového programu podpořilo v roce 2018 následující aktivity taneční skupiny Paul Dance, z. s.

 • Pronájem tréninkových prostor pro celoroční činnost 2018
 • Dance Box 2018
 • Pořízení kompaktní světelné techniky pro realizaci  akcí
 • Jilemnický taneční pohár 2018


 

 

Celoroční činnost taneční skupiny - 2018

2018-06-01 15:44:43
Celoroční činnost taneční skupiny - 2018

Z programu MŮJ KLUB je spolufinancována celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance, z.s., která sídlí a působí v Jilemnici. Z projektu bude spolufinancováno startovné na soutěžích, zajištění trenérské činnosti, administrativní zajištění činnosti a externí trenérská a choreografická činnost. 

Realizace tohoto projektu byla v roce 2018  finančně podpořena z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance, z. s. v roce 2018

2018-06-01 15:41:35
Celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance, z. s. v roce 2018

Z prostředků Libereckého kraje, prostřednictvím Dotačního fondu, oblast podpory Tělovýchova a sport, dotační program 4.26 podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2018 je spolufinancována celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance, z.s., která sídlí a působí v Jilemnici. Z projektu bude spolufinancována autobusová doprava na soutěže, zajištění účetnictví organizace, šití kostýmů, externí lektoři a zajištění soustředění.

Realizace tohoto projektu byla  finančně podpořena z Grantového programu Libereckého kraje. 

 

 

Celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance

2017-10-18 14:07:10
Celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance

Z prostředků Libereckého kraje, prostřednictvím Dotačního fondu, oblast podpory Tělovýchova a sport, dotační program 4.26 podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2017 je spolufinancována celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance, z.s., která sídlí a působí v Jilemnici. Z projektu bude spolufinancována autobusová doprava na soutěže, startovné, odměny trenérů a dalších pracovníků, realizace vlastních akcí (např. soustředění), pořízení kostýmů a rekvizit, semináře s externími lektory, atd.

Realizace tohoto projektu byla  finančně podpořena z Grantového programu Libereckého kraje. 

 

Jilemnický taneční pohár 2017

2017-10-18 14:01:22
Jilemnický taneční pohár 2017

Taneční skupina Paul Dance, z. s. zrealizovala v roce 2017 první ročník soutěže párových latinsko-amerických a standardních tanců v Jilemnici. Akce proběhla 18.2.2017 ve Společenském domě Jilm za účasti 47 soutěžních párů z ČR i Polska. Akci finančně podpořil Grantový program Města Jilemnice.

Odkaz na videoreportáž z akce:http://www.televize-krkonose.cz/tanecni-pohar-v-jilemnici/

Dance Box 2017

2017-10-18 13:49:26
Dance Box 2017

Taneční skupina Paul Dance, z. s. uspořádala v roce 2017 již sedmý ročník taneční pohárové nepostupové soutěže. Akce probíhala ve sportovní hale v Jilemnici dne 1.4.2017 a účastnilo se jí celkem 859 tanečníků z celé ČR ( z toho 110 z Jilemnicka). Realizace této akce byla  finančně podpořena z Grantového programu Libereckého kraje a z Grantového programu Města Jilemnice.

Odkaz na videoreportáž z akce: http://www.televize-krkonose.cz/dance-box/

Zvýšení mobility organizace

2016-11-30 23:18:12
Zvýšení mobility organizace

Dotační podpora činnosti Paul Dance, z. s. z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2016

Taneční skupina Paul Dance, z. s. získala v roce 2016 významnou dotační podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu:

Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, podpora investičních záměrů, projekt „ Zvýšení mobility organizace“ – projekt byl zaměřen na pořízení vícemístného vozu, který bude sloužit k přepravě 9 osob nebo k přepravě nákladu.  Realizace projektu probíhala od července 2016 do listopadu 2016 a celkové náklady projektu činily 727.503,- Kč. Dotace přidělená MŠMT ve výši 500.000,-Kč.  Na realizaci projektu se dále svým dotačním příspěvkem podílelo Město Jilemnice, které na úhradu vlastního podílu přispělo z Grantového programu Města Jilemnice částkou 80.000,-Kč.

Stabilizace a rozvoj činnosti v roce 2016

2016-11-30 14:35:06
Stabilizace a rozvoj činnosti v roce 2016

Dotační podpora činnosti Paul Dance, z. s.

z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2016

 

Taneční skupina Paul Dance, z. s. získala v roce 2016 významnou dotační podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu:

Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, projekt „Stabilizace a rozvoj činnosti v roce 2016“ - projekt byl zaměřen na dokoupení drobného majetku, zajištění organizačního zázemí spolku, realizaci tanečních seminářů a dále na podporu práce dobrovolných trenérů. Realizace probíhala od ledna do prosince 2016 a celkové náklady projektu činily 72.000,-Kč. Dotace přidělená MŠMT byla ve výši 50.000,-Kč.

 

 

Taneční soutěž Dance Box 2016 finančně podpořil Liberecký kraj a Město Jilemnice

2016-10-27 08:28:23
Taneční soutěž Dance Box 2016 finančně podpořil Liberecký kraj a Město Jilemnice

Dne 5. března 2016 proběhla v Jilemnici již tradiční taneční nepostupová soutěž formací pod názvem Dance Box 2016. Tato soutěž byla finančně podpořen z Grantového programu Libereckého kraje finanční částkou 21 tisíc korun a dále z Grantového programu Města Jilemnice finanční částkou 10 tisíc korun.

Za přidělenou podporu děkujeme.