Platný ceník pro taneční sezónu 2022/2023

1) Členství ve formacích

Členství ve skupinách tanečních formací bez rozdílu věku 4.000,-Kč/školní rok.

V této částce jsou zahrnuty náklady na úhradu poplatků zastřešujícím organizacím (ČASPV, CDO) nájemné za tréninkové prostory, provozní náklady organizace, práci trenérů na tréninku formací, náklady na pořízení rekvizit, kulis a kostýmů.

Splatnost poplatku:

  • 2.000,- Kč do 15. 10. 2022
  • 2.000,- Kč do 31. 1. 2023

Cena nezahrnuje náklady na práci trenéra za individuální lekce (např. příprava sól a duet), která bude hrazena tanečníky dodatečně přímo u trenéra dle jejich osobních potřeb.

Paul Dance z. s. poskytuje rodinám slevu z členského poplatku pro druhé a každé další dítě ve věku do 26 let ve výši 200,-Kč/rok/dítě (poplatek za rok pro druhé a každé další dítě tedy bude činit celkem 3.800,-Kč).

V případě nároku na slevu uhraďte k jednotlivým splatnostem vždy polovinu příslušné roční částky!!!

2) Členství v klubu LAT a STT a předškolní přípravka

Členství v klubu latinsko-amerických a standardních tanců bez rozdílu věku a členství v předškolní přípravce…2.000,- Kč/školní rok.

Splatnost poplatku:

  • 1.000,- Kč do 15. 10. 2022
  • 1.000,- Kč do 31. 1. 2023

V této částce jsou zahrnuty náklady na nájemné tréninkových prostor, provozní náklady organizace a práci trenéra na seminářích a u klubu LAT A STT pak také na lekcích „practis“ a základní roční členský příspěvek u ČSTS.

Cena nezahrnuje náklady na rozšiřující soutěžní licence, náklady na kostýmy, individuální lekce s trenérem, které budou hrazeny tanečníky dodatečně přímo u trenéra dle jejich osobních potřeb.

Členové vykonávající pravidelnou trenérskou činnost mají slevu z veškerých svých členských poplatků ve výši 50%.

Žádné z výše uvedených poplatků nezahrnují náklady na účast na soutěžích. Ty budou počítány a vybírány průběžně dle plánovaných účastí na akcích.