Projekty

Celoroční činnost v roce 2019

2019-09-11 14:23:19
Celoroční činnost v roce 2019

Z prostředků Libereckého kraje, prostřednictvím Dotačního fondu, oblast podpory Tělovýchova a sport, dotační program 4.26 podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2019 je spolufinancována celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance, z.s., která sídlí a působí v Jilemnici. Z projektu bude spolufinancována autobusová doprava na soutěže, zajištění účetnictví organizace, šití kostýmů, externí i vlastní taneční lektoři a zajištění soustředění.

Realizace tohoto projektu byla  finančně podpořena z Grantového programu Libereckého kraje. 

Dotační podpora Města Jilemnice v roce 2019

2019-05-01 14:17:44
Dotační podpora Města Jilemnice v roce 2019

Město Jilemnice ze svého rozpočtu prostřednictvím Grantového programu podpořilo v roce 2019 následující aktivity taneční skupiny Paul Dance, z. s.

  • Sportovní akce Paul Dance v roce 2019 - podpora realizace taneční soutěže Dance Box 2019 a Jilemnického tanečního poháru 2019

  • Celoroční sportovní činnost Paul Dance v roce 2019

Dance Box 2019

2019-03-24 11:24:49
Dance Box 2019

Taneční skupina Paul Dance, z. s. uspořádala v roce 2019 již devátý ročník taneční pohárové nepostupové soutěže. Akce probíhala ve sportovní hale v Jilemnici dne 24.3.2019 a účastnilo se jí celkem 880 tanečníků z celé ČR ( z toho 118 z  místní skupiny Paul Dance). Celkově bylo na soutěži k vidění 71 soutěžních formací ve 21 disciplínách od 22 různých kolektivů.  Realizace této akce byla  finančně podpořena z Grantového programu Libereckého kraje a z Grantového programu Města Jilemnice.

 

Dotační podpora Města Jilemnice v roce 2018

2018-06-01 15:49:40
Dotační podpora Města Jilemnice v roce 2018

Město Jilemnice ze svého rozpočtu prostřednictvím Grantového programu podpořilo v roce 2018 následující aktivity taneční skupiny Paul Dance, z. s.

  • Pronájem tréninkových prostor pro celoroční činnost 2018
  • Dance Box 2018
  • Pořízení kompaktní světelné techniky pro realizaci  akcí
  • Jilemnický taneční pohár 2018


 

 

Celoroční činnost taneční skupiny - 2018

2018-06-01 15:44:43
Celoroční činnost taneční skupiny - 2018

Z programu MŮJ KLUB je spolufinancována celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance, z.s., která sídlí a působí v Jilemnici. Z projektu bude spolufinancováno startovné na soutěžích, zajištění trenérské činnosti, administrativní zajištění činnosti a externí trenérská a choreografická činnost. 

Realizace tohoto projektu byla v roce 2018  finančně podpořena z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance, z. s. v roce 2018

2018-06-01 15:41:35
Celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance, z. s. v roce 2018

Z prostředků Libereckého kraje, prostřednictvím Dotačního fondu, oblast podpory Tělovýchova a sport, dotační program 4.26 podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2018 je spolufinancována celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance, z.s., která sídlí a působí v Jilemnici. Z projektu bude spolufinancována autobusová doprava na soutěže, zajištění účetnictví organizace, šití kostýmů, externí lektoři a zajištění soustředění.

Realizace tohoto projektu byla  finančně podpořena z Grantového programu Libereckého kraje. 

 

 

Celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance

2017-10-18 14:07:10
Celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance

Z prostředků Libereckého kraje, prostřednictvím Dotačního fondu, oblast podpory Tělovýchova a sport, dotační program 4.26 podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2017 je spolufinancována celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance, z.s., která sídlí a působí v Jilemnici. Z projektu bude spolufinancována autobusová doprava na soutěže, startovné, odměny trenérů a dalších pracovníků, realizace vlastních akcí (např. soustředění), pořízení kostýmů a rekvizit, semináře s externími lektory, atd.

Realizace tohoto projektu byla  finančně podpořena z Grantového programu Libereckého kraje. 

 

Jilemnický taneční pohár 2017

2017-10-18 14:01:22
Jilemnický taneční pohár 2017

Taneční skupina Paul Dance, z. s. zrealizovala v roce 2017 první ročník soutěže párových latinsko-amerických a standardních tanců v Jilemnici. Akce proběhla 18.2.2017 ve Společenském domě Jilm za účasti 47 soutěžních párů z ČR i Polska. Akci finančně podpořil Grantový program Města Jilemnice.

Odkaz na videoreportáž z akce:http://www.televize-krkonose.cz/tanecni-pohar-v-jilemnici/

Dance Box 2017

2017-10-18 13:49:26
Dance Box 2017

Taneční skupina Paul Dance, z. s. uspořádala v roce 2017 již sedmý ročník taneční pohárové nepostupové soutěže. Akce probíhala ve sportovní hale v Jilemnici dne 1.4.2017 a účastnilo se jí celkem 859 tanečníků z celé ČR ( z toho 110 z Jilemnicka). Realizace této akce byla  finančně podpořena z Grantového programu Libereckého kraje a z Grantového programu Města Jilemnice.

Odkaz na videoreportáž z akce: http://www.televize-krkonose.cz/dance-box/

Zvýšení mobility organizace

2016-11-30 23:18:12
Zvýšení mobility organizace

Dotační podpora činnosti Paul Dance, z. s. z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2016

Taneční skupina Paul Dance, z. s. získala v roce 2016 významnou dotační podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu:

Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, podpora investičních záměrů, projekt „ Zvýšení mobility organizace“ – projekt byl zaměřen na pořízení vícemístného vozu, který bude sloužit k přepravě 9 osob nebo k přepravě nákladu.  Realizace projektu probíhala od července 2016 do listopadu 2016 a celkové náklady projektu činily 727.503,- Kč. Dotace přidělená MŠMT ve výši 500.000,-Kč.  Na realizaci projektu se dále svým dotačním příspěvkem podílelo Město Jilemnice, které na úhradu vlastního podílu přispělo z Grantového programu Města Jilemnice částkou 80.000,-Kč.

Stabilizace a rozvoj činnosti v roce 2016

2016-11-30 14:35:06
Stabilizace a rozvoj činnosti v roce 2016

Dotační podpora činnosti Paul Dance, z. s.

z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2016

 

Taneční skupina Paul Dance, z. s. získala v roce 2016 významnou dotační podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu:

Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, projekt „Stabilizace a rozvoj činnosti v roce 2016“ - projekt byl zaměřen na dokoupení drobného majetku, zajištění organizačního zázemí spolku, realizaci tanečních seminářů a dále na podporu práce dobrovolných trenérů. Realizace probíhala od ledna do prosince 2016 a celkové náklady projektu činily 72.000,-Kč. Dotace přidělená MŠMT byla ve výši 50.000,-Kč.

 

 

Taneční soutěž Dance Box 2016 finančně podpořil Liberecký kraj a Město Jilemnice

2016-10-27 08:28:23
Taneční soutěž Dance Box 2016 finančně podpořil Liberecký kraj a Město Jilemnice

Dne 5. března 2016 proběhla v Jilemnici již tradiční taneční nepostupová soutěž formací pod názvem Dance Box 2016. Tato soutěž byla finančně podpořen z Grantového programu Libereckého kraje finanční částkou 21 tisíc korun a dále z Grantového programu Města Jilemnice finanční částkou 10 tisíc korun.

Za přidělenou podporu děkujeme.