Projekty

Celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance

2017-10-18 14:07:10
Celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance

Z prostředků Libereckého kraje, prostřednictvím Dotačního fondu, oblast podpory Tělovýchova a sport, dotační program 4.26 podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2017 je spolufinancována celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance, z.s., která sídlí a působí v Jilemnici. Z projektu bude spolufinancována autobusová doprava na soutěže, startovné, odměny trenérů a dalších pracovníků, realizace vlastních akcí (např. soustředění), pořízení kostýmů a rekvizit, semináře s externími lektory, atd.

Realizace tohoto projektu byla  finančně podpořena z Grantového programu Libereckého kraje. 

 

Jilemnický taneční pohár 2017

2017-10-18 14:01:22
Jilemnický taneční pohár 2017

Taneční skupina Paul Dance, z. s. zrealizovala v roce 2017 první ročník soutěže párových latinsko-amerických a standardních tanců v Jilemnici. Akce proběhla 18.2.2017 ve Společenském domě Jilm za účasti 47 soutěžních párů z ČR i Polska. Akci finančně podpořil Grantový program Města Jilemnice.

Odkaz na videoreportáž z akce:http://www.televize-krkonose.cz/tanecni-pohar-v-jilemnici/

Dance Box 2017

2017-10-18 13:49:26
Dance Box 2017

Taneční skupina Paul Dance, z. s. uspořádala v roce 2017 již sedmý ročník taneční pohárové nepostupové soutěže. Akce probíhala ve sportovní hale v Jilemnici dne 1.4.2017 a účastnilo se jí celkem 859 tanečníků z celé ČR ( z toho 110 z Jilemnicka). Realizace této akce byla  finančně podpořena z Grantového programu Libereckého kraje a z Grantového programu Města Jilemnice.

Odkaz na videoreportáž z akce: http://www.televize-krkonose.cz/dance-box/

Zvýšení mobility organizace

2016-11-30 23:18:12
Zvýšení mobility organizace

Dotační podpora činnosti Paul Dance, z. s. z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2016

Taneční skupina Paul Dance, z. s. získala v roce 2016 významnou dotační podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu:

Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, podpora investičních záměrů, projekt „ Zvýšení mobility organizace“ – projekt byl zaměřen na pořízení vícemístného vozu, který bude sloužit k přepravě 9 osob nebo k přepravě nákladu.  Realizace projektu probíhala od července 2016 do listopadu 2016 a celkové náklady projektu činily 727.503,- Kč. Dotace přidělená MŠMT ve výši 500.000,-Kč.  Na realizaci projektu se dále svým dotačním příspěvkem podílelo Město Jilemnice, které na úhradu vlastního podílu přispělo z Grantového programu Města Jilemnice částkou 80.000,-Kč.

Stabilizace a rozvoj činnosti v roce 2016

2016-11-30 14:35:06
Stabilizace a rozvoj činnosti v roce 2016

Dotační podpora činnosti Paul Dance, z. s.

z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2016

 

Taneční skupina Paul Dance, z. s. získala v roce 2016 významnou dotační podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu:

Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, projekt „Stabilizace a rozvoj činnosti v roce 2016“ - projekt byl zaměřen na dokoupení drobného majetku, zajištění organizačního zázemí spolku, realizaci tanečních seminářů a dále na podporu práce dobrovolných trenérů. Realizace probíhala od ledna do prosince 2016 a celkové náklady projektu činily 72.000,-Kč. Dotace přidělená MŠMT byla ve výši 50.000,-Kč.

 

 

Taneční soutěž Dance Box 2016 finančně podpořil Liberecký kraj a Město Jilemnice

2016-10-27 08:28:23
Taneční soutěž Dance Box 2016 finančně podpořil Liberecký kraj a Město Jilemnice

Dne 5. března 2016 proběhla v Jilemnici již tradiční taneční nepostupová soutěž formací pod názvem Dance Box 2016. Tato soutěž byla finančně podpořen z Grantového programu Libereckého kraje finanční částkou 21 tisíc korun a dále z Grantového programu Města Jilemnice finanční částkou 10 tisíc korun.

Za přidělenou podporu děkujeme.