Vytvoření karty člena

*Jméno:*Příjmení:*Rodné číslo*Jméno zdravotní pojišťovny:*Adresa trvalého bydliště:*Osobní telefon:*Osobní e-mail:(na tento e-mail Vám příjde karta člena)Telefon na zákonného zástupce:(u členů do 18-ti let)E-mail na zákonného zástupce:(u členů do 18-ti let)Název školy:(pouze studující na základní a střední škole)Adresa školy:(pouze studující na základní a střední škole)Školní třída:(pouze studující na základní a střední škole)*Způsob placení provozního příspěvku pro sezonu 2021/2022 převodem na bankovní účet:jednorázově do 31. říjnave dvou splátkách - 1/2 do 31. října a 1/2 do 31. prosince

Při odeslání formuláře souhlasíte s podmínkami členství a všeobecnými provozními podmínkami Paul Dance, z.s. které jsou ke stažení zde.

Po potvrzení vložených údajů Vám bude vygenerována členská karta, kterou je třeba podepsat.

Všechny osobní informace o členech Paul Dance, z. s., v rámci a ve smyslu nařízení EP a Rady EU 2016/679, jsou shromažďovány na základě vypracované analýzy GDPR a slouží oprávněnému zájmu organizace na těchto údajích.

Příspěvek uhraďte v souladu se zvolenou variantou na účet České spořitelny 1264216379/0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo člena bez lomítka a do poznámky jeho celé jméno.

* v případě potíží kontaktujte administrátora: prog@otherwise.cz
nebo paul-dance@seznam.cz