Klub LAT

Baví Vás Latinsko-americké tance a rádi tančíte v páru. Pokud ano, tak neváhejte a přidejte se k nám. V rámci pravidelné tréninkové činnosti budete nacvičovat soutěžní vazby všech latinsko - amerických tanců pod dohledem zkušeného trenéra s dosaženou taneční třídou A. Zároveň budete mít možnost účastnit se žebříčkových soutěží od kategorie Hobby a výše. Staňte se naším členem bez ohledu na věk - stačí mít pouze partnera a chuť na sobě pracovat.

Nový rozpis tréninků pro všechny věkové skupiny a čestné prohlášení k vyplnění

2020-05-12 14:55:43

V příloze naleznete nový rozpis tréninků. 

Všichni účastníci jsou povinni provést desinfekci rukou před i po ukončení tréninku a po každém použití toalet. Všichni účastníci jsou povinni používat adekvátní taneční obuv - nebudeme tolerovat tanec na boso nebo v ponožkách. Na toaletách SD JILM je použito desinfekční mýdlo. Na tréninky choďte již převlečení - šatna bude sloužit výhradně k přezutí bot. Trenéři jsou povinni mít při výkladu zakrytý obličej. V případě, že tančí spolu s tanečníky, jsou považování za sportovce a zakrytí obličeje mít nemusí. Každý trenér nebo tanečník individuální lekce provede po ukončení svého tréninku kompletní desinfekci klik, parapetů, vypínačů na sále, povrchu laviček v šatně, klik, kohoutků a splachovadel na obou toaletách a desinfekčním prostředkem setře podlahu na sále. Po dobu tréninků se bude průběžně větrat.  Pro zajištění řádného úklidu jsou tréninky,které na sebe navazují, zkráceny pro všechny věkové skupiny. Na tréninky nechoďte ve velkém předstinu a v budově se nezdržujte ani po ukončení tréninku - naším cílem je, aby se skupiny v budově zbytečně nepotkávali.

Odkaz na formulář čestného prohlášení:

http://www.pauldance.cz/upload/download/34073880966818.pdf

 

 

 

Optimistická vize - nové termíny pro naše akce

2020-04-20 09:36:28
Optimistická vize - nové termíny pro naše akce

Vážení tanečníci a rodiče, i přes stále nejasnou situací ohledně skupinového sportu v uzavřených prostorách a pořádání tanečních soutěží plánujeme pro vás náhradní termíny a připravujeme s trenéry nové uspořádání tréninků na podzim. Osobní setkání s trenéry proběhne ihned po ukončení zákazu volného pohybu osob, tak prosím sledujte tyto stránky. Některé informace a vize vedení se pokusíme nastínit již nyní:

  • Soutěže - předpokládáme, že všechny soutěže na jaře 2020 budou nebo již jsou zrušeny včetně Dance Boxu. Jilemnický taneční pohár s termínem v říjnu snad již ohrožen nebude. Možnost náhradního termínu Dance Boxu zvažujeme a rozhodnutí padne zřejmě v létě s ohledem na to, zda obdržíme na akci dotace a budeme pořádáním vázání či nikoli. Žebříčková soutěž CDO, kde jste všichni členy, proběhne v optimistickém plánu na podzim. Cesta pro děti do Chomutova na zemské kolo bude náročná, ale rádi bychom využili již hotové kostýmy a rekvizity, alespoň na jedné soutěži. Kdo by postoupil, rádi ho pošleme i na MČR do Prahy. Termíny jsou následující: 10.10. Chomutov - zemské kolo (všichni) a MČR Praha 30.10. - 1.11.2020 ( přesné rozdělení disciplín upřesníme později)
  • Soustředění - avizované termíny platí. Stále čekáme na informaci ohledně možnosti pořádání těchto akcí. Dle informací z tisku by od srpna mohly fungovat dětské tábory, kam zřejmě budeme spadat i my.... přihlášky a platby na soustředění tak odsuneme až na dobu, kdy bude jasné, zda akce proběhne (zřejmě v červenci). 
  • Tréninková činnost - zde je situace opět zatím nejasná. Možná vize je, že bychom se mohli setkat v rámci posledních tří týdnu v červnu. Zřejmě půjde o tréninky "oprašovací", kondiční a částečně také organizační. Na soustředěních a v září zahájíme standardně s přípravou nových formací. Plánujeme ale uspořádat v září a říjnu mimořádné tréninky pro původní sestavy formací, abychom byli schopni zajistit kvalitní přípravu na přeložené soutěže na podzim. Tímto bychom také rádi tanečníkům kompenzovali alespoň symbolicky zrušené tréninky z jarního období.
  • Vystoupení - zvažujeme možnost účasti na Krakonošových letních podvečerech, abychom nahradili vystoupení pro veřejnost na pravděpodobně zrušeném Májovém jarmarku. Samotné pořádání KLP je však také nejisté a vše se rozhodne v polovině června. Případný termín vystoupení by byl ve čtvrtek 16.7. v podvečerních hodinách. 
  • Nábor - v červnu zveřejníme počty osob, které je možné přijmout do jednotlivých věkových kategorií počínaje od soustředění 2020

Všem tanečníkům a rodičům děkujeme za trpělivost a vstřícnost. Současnou taneční sezónu nyní bereme z hlediska soutěží a vystoupení jako ukončenou - bohužel! Naštěstí kostýmky a rekvizity jsme zužitkovali na našem tradičním Kaleidoskopu a doufáme, že nás zde viděla i většina rodičů a kamarádů. Ostatní taneční školy neměli to štěstí a o vystoupení buď přijdou a nebo všechny formace kompletně překládají na příští sezónu, protože je nestihli ani  kompletně připravit. Přeložení v našem případě není možné, protože by to pro tanečníky byla nuda (formace oproti jiným školám chystáme již tradičně od léta) a především jsme vše již veřejně představili. Samozřejme budeme také respektovat, pokud si nebude přát, abyste vy nebo vaše dítě bylo přítomno na některé z našich hromadných akcí v souvislosti s nynějšími formacemi. Vše bude věcí osobní dohody s trenéry. Co se týká nové sezóny, tak pevně věříme, že bude vše probíhat již normálně a že se všichni na společnou práci velmi těší.

Za vedení PD - Radka a Jiří Paulů

https://czechdance.org/2020/04/02/podzimni-tour-tanecnich-formaci-czech-dance-masters-insportline-2020/

https://czechdance.org/2020/04/17/predbezne-rozdeleni-disciplin-na-grandfinale-2/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finální rozpisy tréninků na sezónu 2019/2020

2019-05-05 10:14:36

Platný rozpis tréninků od září 2019.

 Vedoucí trenér:

Jakub Boháč

Tel.: 604878469
e-mail: bonyfac13@seznam.cz